Read about Easymining's latest news

May 7, 2018

Two new resources further strengthens Easymining’s chemical engineering team

We are happy to welcome Viktora Westlund and Carl-Johan Högberg to the Easymining team. Both has a chemical background and...

Read More

April 20, 2018

Easymining presented our Ash2Phos technology at IWA Sweden seminar in Malmö

Easymining's inventor Yariv Cohen presented our progress with the Ash2Phos technoloigy at IWA Sweden seminar the 11 of April in...

Read More

April 5, 2018

Successful pilot runs of the Ash2Phos process in Helsingborg

Easymining has during March performed our first large-scale pilot run of the Ash2Phos process in Helsingborg, Sweden. The run went...

Read More

March 1, 2018

We welcome a new member of the Easymining Team

Michael received a PhD in organic Chemistry from Uppsala University in 2017. He effectively starts at Easymining in March 2018...

Read More

December 20, 2017

Easymining presents our technologies at Sweden’s first phosphorus network.

Easymining's CEO Jan Svärd, presents our technologies at Sweden's first phosphorus network arranged by Anders Finnson, Svenskt Vatten. Dec 2017. Read...

Read More

October 20, 2017

EasyMining attended the European Nutrient Event in Basel

The 18th-20th of october this year Easymining attended and had a stand at the European Nutrient Event in Basel. Read...

Read More

October 12, 2017

EasyMining was presenting the Ash2Phos technology at the NORDIWA conference in Aarhus

Yariv Cohen presented our Ash2phos concept at the NORDIWA conference in Aarhus the 11 of october. The interest was high for...

Read More

October 6, 2017

Återvinning av fosfor leder till hållbar värld – minskar både resursslöseri och klimatpåverkan

Fosfor är ett helt nödvändigt grundämne för att vi ska ha ett hållbart och produktivt jordbruk och kunna försörja människorna...

Read More

August 29, 2017

Phosphorus recovery plants can reduce pressure on scarce resources

EasyMining has chosen COWI as engineering partner for the launch of the Ash2®Phos process, which recovers vital phosphorus from sewage sludge ash. The new technology reduces the need for extraction from scarce virgin resources.

Read More

August 5, 2017

The Big P Conference

EasyMining and Yariv Cohen attended The Big P Conference in Manchester 4-5 July 2017.

Read More

June 26, 2017

Återvinning av fosfor på industrins hållbarhetsagenda

Industrin använder sin innovationskraft för att bidra till ett hållbarare samhälle. Ett exempel är en metod för återvinning av bristvaran fosfor. Metoden visas i Almedalen inom ramen för Industrins hållbarhetsagenda.

Read More

May 9, 2017

EasyMining har valt COWI som ingenjörspartner vid lanseringen av Ash2®Phos-processen, återvinning av fosfor ur slamaska

För att kunna återvinna fosfor ur samhällets avfall har EasyMining, som är ett dotterbolag till Ragn-Sells, utvecklat en process som återvinner fosfor ur aska efter förbränning av avloppsslam. Tekniken som har en mycket hög återvinningsgrad av fosfor bidrar till att minska behovet av uttag från jungfrulig råvara. COWI har fått i uppdrag att som ingenjörspartner utveckla och designa processen för uppskalning till full industriell skala.

Read More

February 17, 2017

Rening av tyskt avloppsslam kan påverka kretsloppet i Sverige

Den tyska regeringen vill nu utvinna ren fosfor ur avloppsslammet för att använda inom jordbruket enligt ett pressmeddelande från miljöministeriet.

Read More

May 23, 2016

Kommersiella salter utvinns ur aska från avfallsförbränning

Ragn-Sells har nu tillgång till en metod som utvinner rena salter ur så kallad flygaska. Flygaska bildas vid förbränning, och flygaska från avfallsförbränning blir ofta farligt avfall. En del deponeras i Sverige men stora mängder exporteras och används för att fylla gamla gruvor. Med den nya metoden kan vi ge saltet nytt liv och minska vår miljöpåverkan.

Read More

February 28, 2016

Många vill återvinna fosfor

Återvinning av fosfor är hett och flera olika nya metoder är på gång. Avloppsslam är i fokus, men även annat material går att upp­arbeta med de nya sätten. Många kommuner skickar fosforrikt slam till deponi på grund av de allt strängare miljökraven. Intresset för de nya metoderna är därför stort.

Read More